„Élmény a karácsonyfa alá”

1. A nyereményjáték szervezője

A „Élmény a karácsonyfa alá” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Duna Színház Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft.
(székhely: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17 adószám: 26092687-2-13, a továbbiakban: „Szervező”).

2. A játékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet az a Magyarországon állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: „Játékos”), aki eleget tesz a Játékszabályzatban feltüntetett valamennyi feltételnek.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Játék 2017. December 12-én kezdődik, és 2017. december 21. 12.00-ig tart.

4. A Játék leírása

„Élmény a karácsonyfa alá!” nyereményjáték menete:

  1. A játékos a játék időtartama alatt a játékra felhívó Facebook poszt alá kommentben jelezhetik a részvételi szándékukat. A kommentben meg kell írniuk, hogy melyik Dunakeszi Teátrum által szervezett programra szeretnének 2 db jegyet nyerni.

5. A Játékban való részvétel feltételei

A nyereményjátékban való részvétel másik feltétele a Szervező hivatalos nyereményjáték szabályzatának Játékos általi elfogadása. A szabályzat elfogasára kerül, ha a Játékos kommentben jelzi a részvételi szándékát a játékban, A Játékosok a jelentkezéssel egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében a Szervező közzétegye a Facebook oldalán (https://www.facebook.com/dunakesziteatrum ) A Játékosok az adatkezeléssel, ill. annak megszüntetésével kapcsolatban bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken: +36 30 67 67 255 • info@dunakesziteatrum.hu

Játékosok a Játékban való részvételükkel, illetve a Játék hivatalos szabályzatának elfogadásával tudomásul veszik és elfogadják a Szervező által etikusnak és tisztességesnek minősített versenyzés feltételeit.

A Szervező vizsgálatot indít bármely olyan esetben, amelyben a tisztességtelen előnyszerzés gyanúja felmerült vagy a ténye bebizonyosodott.
Szervező fenntartja a jogot magának, hogy azt a Játékost, akiről bebizonyosodott a tisztességtelen előnyszerzés, vagy akár annak nagyon alapos gyanúja felmerült, kizárja a versenyből.

A nyilatkozat szövegezése:

Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy a jelentkezés során a rendelkezésre bocsátott személyes adataim (név, e-mail cím) a Szervező adatbázisába kerülnek, és azok a Szervező által harmadik félnek nem kerülnek továbbadásra. Jelen nyilatkozattal kijelentem, hogy részt kívánok venni a Duna Színház Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft.. által szervezett „Élmény a karácsonyfa alá!” elnevezésű nyereményjátékban. Jelen nyilatkozat az adatkezelőhöz intézett visszavonásig érvényes.

6. Nyeremény

A sorsolásnak 3 nyertese lesz, mindegyikük 2 db jegyet nyer arra a Dunakeszi Teátrumos programra, amit kommentben megírt a nyereményjátékra felhívó Facebook poszt alá.
A nyeremény készpénzre át nem váltható.
A nyertes a nyerés tényéről a sorsolás után 2017. december 21-én azonnal, de legkésőbb egy munkanapon belül értesítést kap a Facebookon belül privát üzenetben, valamint a nyertes nevét a Dunakeszi Teátrum Facebook oldalon is közzéteszik a Szervezők. A nyeremény átvételéről e-mailben és telefonon egyeztet a nyertesekkel a Szervező.

7. Egyéb

A nyereményjáték játékszabályzatának hivatalos címe: https://dunakesziteatrum.hu/hirek/nyeremenyjatek amely a nyereményjáték ideje alatt üzemel határozatlan ideig.
A Szervező nem oszt szét jelen hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.
Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot, akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalán, illetve a Szervező Facebook oldalán. A Játékban résztvevő Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
A Facebook felelősséget nem vállal a nyereményjáték során, jogi úton felelősségre nem vonható.
A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés NAIH nyilvántartási szám: 134401/2017
A nyereményigények elévülése:
2017. December. 31.

Duna Színház Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft.
Dunakeszi, 2017. December. 11.