„Nyári nyereményjáték” a Dunakeszi Teátrumban

Nyereményszabályzat

  1. A nyereményjáték szervezője

A „Nyári nyereményjáték” (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a  Duna Színház Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft., Székhelye: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17., adószám: 26092687-2-13 szervezésében, a továbbiakban: „Szervező”).

  1. A játékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet az a Magyarországon állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: „Játékos”), aki eleget tesz a Játékszabályzatban feltüntetett valamennyi feltételnek.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és hozzátartozói.

  1. A Játék időtartama

A Játék 2018. augusztus 2-én kezdődik, és 2018. augusztus 6-án 12.00-ig tart.

  1. A Játék leírása

A Nyári nyereményjáték menete

1, A játékos a játék időtartama alatt a nyereményjátékra felhívó poszt alatt Dunakeszi Teátrum facebook oldalán kommentben jelezze, hogy az eddig közzé tett előadások közül, melyiket várja a legjobban.

2, A kommentelők között a Dunakeszi Teátrum 2018.08.09-én két nyertest sorsol és a nyertesek nevét közzé teszi a Facebook közösségi oldalán, illetve a nyerteseket Facebook üzenetben értesíti.

  1. A Játékban való részvétel feltételei

A nyereményjátékban való részvétel másik feltétele a Szervező hivatalos nyereményjáték szabályzatának Játékos általi elfogadása. A szabályzat elfogadásra kerül, ha a Játékos közzé teszi a kommentjét a fenti közösségi oldalon.
A Játékosok a jelentkezéssel egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében a Szervező közzétegye a Facebook oldalán (https://www.facebook.com/dunakesziteatrum/). A Játékosok az adatkezeléssel, ill. annak megszüntetésével kapcsolatban bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken:

+36 70 67 67 255
info@dunakesziteatrum.hu

Játékosok a Játékban való részvételükkel, illetve a Játék hivatalos szabályzatának elfogadásával tudomásul veszik és elfogadják a Szervező által etikusnak és tisztességesnek minősített versenyzés feltételeit.
A Szervező vizsgálatot indít bármely olyan esetben, amelyben a tisztességtelen előnyszerzés gyanúja felmerült vagy a ténye bebizonyosodott.
Szervező fenntartja a jogot magának, hogy azt a Játékost, akiről bebizonyosodott a tisztességtelen előnyszerzés, vagy akár annak nagyon alapos gyanúja felmerült, kizárja a versenyből.

A nyilatkozat szövegezése:
Jelen nyilatkozattal kijelentem, hogy részt kívánok venni a Dunakeszi Teátrum által szervezett „Nyári nyereményjáték ”elnevezésű játékban.

  1. Nyeremény

A sorsolás mindkét nyertese két színházjegyet nyer A hűtlenség ára című színdarabra, mely 2018. augusztus 18-án 19 órakor kerül bemutatásra a Dunakeszi Teátrumban.  A jegyeket a nyertesek az előadás előtt tudják az előadás helyszínén átvenni. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
A nyertes a nyerés tényéről 2018. augusztus 06-án a sorsolást követően úgy, hogy a Dunakeszi Teátrum Facebook oldalán is közzéteszik a Szervezők. A nyeremény átvételéről messenger üzenetben egyeztet a Szervező.

  1. Sorsolás szabálya

A nyertesek a http://socialwinner.besocial.hu/ applikációval kerülnek kisorsolásra.

  1. Adatkezelés

A nyereményjáték ideje alatt nem történik felhasználói adatkezelés.

  1. Záró rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban résztvevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

A nyereményjáték játékszabályzatának hivatalos címe: https://dunakesziteatrum.hu/nyarijatek, amely a nyereményjáték ideje alatt üzemel a játék végéig.
A Szervező nem oszt szét jelen hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.
Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a Játékot, akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalán, illetve a Szervező Facebook oldalán. A Játékban résztvevő Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
A Facebook teljes körűen mentesül mindenfajta felelősség alól a Nyereményjátékokat illetően. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Nyereményjáték kapcsán átadott személyes adatokat a Szervező kezeli és nem a Facebook. A Szervező elismeri, hogy Nyereményjátékokat a Facebook nem támogatja, nem hagyta jóvá, nem végzi, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban, a megvalósításban nem nyújt segítséget. A Nyereményjátékra való jelentkezéssel a fentieket a Játékos is tudomásul veszi, elfogadja.
A nyereményigények elévülése:
2018. augusztus 19.

Dunakeszi Teátrum, 2018. augusztus 1.